Schenk € 25 aan "Care India"

Indien u dit geschenk kiest schenken wij in uw naam 25 euro aan "Care India".

C.A.R.E. is een vrijwillige, kleinschalige Belgische vereniging die zich inzet voor de opvang van straatkinderen in Chennai, in het zuiden van India.

Het kindertehuis ‘Saranalaya’ (betekent ‘geborgenheid’) wil de kinderen die er wonen niet enkel onderdak, maar ook een echte ‘thuis’ bieden. Een groot gezin, waar tijd en interesse is voor iedereen, met een warme vader- en moederfiguur - een basis om op terug te vallen. Uniek voor een land als India.

C.A.R.E. werkt uitsluitend met vrijwilligers, waardoor er geen gelden verloren gaan aan Belgische verloning. Ook blijven de adminstratieve kosten heel gering. 

Financiële steun is natuurlijk van belang om het project draaiende te houden.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn om zelf het project te ondersteunen, zijn er verschillende mogelijkheden zie www.care-india.be.